Cennik

Dowiedz się, jak określam cenę tłumaczenia
i jakie informacje są mi do tego potrzebne?

CZY POTRZEBUJESZ

 tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie zwane przysięgłym)
 tłumaczenia zwykłego (bez pieczęci)
 tłumaczenia specjalistycznego (np. instrukcje obsługi, wypisy ze szpitala)
 jak długi jest dokument do tłumaczenia?

 co to jest konkretnie za dokument (np. akt USC, świadectwo szkolne, dokumenty samochodowe,
itp.)?
 na kiedy potrzebujesz tłumaczenie?
 czy dysponujesz dokumentem do tłumaczenia w wersji elektronicznej (JPG, PDF, Word, Excel, in.)?
 a może potrzebujesz tłumaczenia ustnego?

Jeśli znasz odpowiedź na powyższe pytania, zadzwoń do mnie, napisz lub skorzystaj z formularza
kontaktowego. Jeśli możesz, załącz skan lub zdjęcie dokumentu. Dzięki temu będę mogła szybko
określić konkretną cenę tłumaczenia i czas potrzebny na jego wykonanie.

Tłumaczenia pisemne:

 Podstawą wyceny dla tłumaczeń pisemnych jest strona tłumaczeniowa

 Tłumaczenia pisemne zwykłe – strona tłumaczeniowa obejmuje 1600 znaków ze spacjami.

 Tłumaczenia uwierzytelnione – strona tłumaczeniowa obejmuje 1125 znaków ze spacjami.

 Tłumaczenia ekspresowe – istnieje możliwość realizacji w trybie ekspresowym, tj. w tym samym dniu lub na dzień następny. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia w tym samym dniu, zadzwoń, postaram Ci się pomóc.

Tłumaczenia ustne:

 Podstawą wyceny dla tłumaczeń ustnych jest godzina zegarowa.

 Jednostką rozliczeniową jest każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza.

Na cenę tłumaczenia ustnego wpływa także konieczność dojazdu i odległość miejsca, w którym tłumaczenie będzie realizowane.

 Faktury – za tłumaczenie wystawiam faktury.

 Wysokość podatku VAT dla tłumaczeń wynosi 23%

Poufność

Jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego gwarantuję, że wszelkie przekazane mi dokumenty, nawet jeśli ostatecznie nie zlecisz tłumaczenia, będą traktowane w sposób poufny i zostaną wykorzystane jedynie w celu wykonania wyceny oraz ewentualnego tłumaczenia. To samo dotyczy informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia ustnego.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

   Kontakt: tel. kom. 604 233 320 

ul. Dziewanny 82, Olsztyn

 edit@edittlumacz.pl