Kiepski tłumacz!

slowniki

Kiepski tłumacz! Czy niska jakość tłumaczenia to zawsze wina tyko tłumacza? Gdy tekst, będący tłumaczeniem z obcego języka, nie jest w pełni zrozumiały, brak mu przejrzystości, zawiera błędy, nieścisłości leksykalne lub niezrozumiałe w tym kontekście pojęcia, to winą za to obarcza się tłumacza. Ale czy aby na pewno niska jakość tłumaczenia wynika tylko z niewiedzy […]