Tłumaczenia

"Tłumaczenie nie jest kopią, lecz aktem twórczym." - José Ortega y Gasset
Jakie powinno być tłumaczenie?

Tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczystą, tak aby czytelnik nie zauważał jej istnienia.

Gogol
TŁUMACZENIA
UWIERZYTELNIONE

Są to tłumaczenia opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Ponieważ mają moc urzędową, tłumaczenia te uznawane są nie tylko przez polskie instytucje publiczne, lecz także organy niemieckie. Najczęściej tłumaczonymi dokumentami są wyroki, zaświadczenia urzędowe, dokumenty samochodowe, deklaracje podatkowe, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej czy do KRS itp.

przysiegle_2
zwykle_specjalistyczne3
TŁUMACZENIA
ZWYKŁE SPECJALISTYCZNE

To tłumaczenia, które nie posiadają mocy urzędowej, lecz ich tłumaczenie jest konieczne, gdy chodzi o ich właściwe zrozumienie. Do najczęściej tłumaczonych dokumentów tego typu należą: wypisy ze szpitala, dokumentacja medyczna, dokumenty ekonomiczne, teksty prawnicze, artykuły naukowe, streszczenia prac dyplomowych, CV, listy motywacyjne itp.

LOKALIZACJA
MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

Lokalizacja to usługa tłumaczeniowa polegająca na dostosowaniu treści obcojęzycznych, w tym wypadku niemieckich, do polskich realiów w kontekście językowym, komunikacyjnym i interkulturowym. Gdy klienci niemieckojęzyczni wchodzą na polski rynek lub wprowadzają nową usługę lub produkt, potrzebują tłumaczenia materiałów reklamowych, broszur lub ulotek. 

lokalizacja
tlumnaczenia_kwadrat
TŁUMACZENIA
USTNE

Zawieranie czynności prawnych u notariusza czy rozprawy sądowe z udziałem obcokrajowca, niewładającego językiem polskim lub władającym nim w niedostatecznym stopniu wymagają obecności tłumacza przysięgłego. Znając termin planowanej czynności tłumaczenie ustne warto zarezerwować z wyprzedzeniem. Pomoc tłumacza jest także niezbędna w załatwieniu spraw w polskich urzędach. 

Z moją pomocą:

poprowadzisz owocne negocjacje z niemieckim kontrahentem

zawrzesz czynność notarialną, w której stroną będzie osoba mówiąca w języku niemieckim

poprowadzisz zrozumiałą korespondencję handlową

porozumiesz się z niemieckim urzędem

wyślesz do przyszłego pracodawcy dobre CV i ciekawą ofertę w języku niemieckim

szybko otrzymasz tłumaczenie poświadczone, jeśli czas jest dla Ciebie priorytetem

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

    tel. kom. 604 233 320 

ul. Dziewanny 82, Olsztyn

  edit@edittlumacz.pl